selim güneş

He was born in Borcka and lives in Istanbul. He studied electrical engineering and business administration.

He’s been taking photograph since 1989. His photography album called “Istanbul City of the Lodos Winds” was published in 2008. He had 2 solo, 8 group exhibitions and 6 shows. Some of his photographs were included to the collections of Istanbul Modern Museum and Istanbul Photography Museum.

His debut film called “White As Snow” was awarded 8 prizes at national and international festivals. His second feature film is titled “The Disenchanted”.

Filmography
The Disenchanted, 2017
White As Snow, 2010

Book
Istanbul City of the Lodos Winds, 2008, Photograph Album

Solo Exhibitions
Istanbul City of the Lodos Winds, 2010, Bursa
Istanbul Istanbul, 1998, Istanbul

Group Exhibitions
People Attract People, 2016, Istanbul
Istanbul Modern, 2013, Bahrein
After Yesterday, 2012, Istanbul
Turkey’s Contemporary Photography, 2011, Istanbul
Berlin Istanbul, 2005, Berlin
The City Called Istanbul, 2003, Washington
Landscapes and Portraits of Istanbul, 2000, Istanbul
Istanbul, Different looks, Paris, 1999

Shows 
John Lennon, 2002
Pigeons Children, 2000
Flying, 1998
Journey, 1995
A Show About Love, 1993
My Istanbul, 1991

Borçka doğumlu. İstanbul’da yaşıyor. Elektrik Mühendisliği ve İşletme eğitimi aldı.

1989 yılından itibaren fotoğraf çekiyor. 2008 yılında “İstanbul Lodoslar Kenti” isimli albümü yayımlandı. 2 kişisel, 8 karma fotoğraf sergisi ve 6 gösterisi var. Fotoğrafları İstanbul Modern Müzesi ve İstanbul Fotoğraf Müzesine kabul edildi.

2010 yılında yönetmenliğini yaptığı “Kar Beyaz” filmi ile ulusal ve uluslararası festivallerde 8 ödülü var. 2017 yılında ikinci filmi “Düş Kırgınları”nı çekti.

Filmografi
Düş Kırgınları, 2017
Kar Beyaz, 2010

Kitap
İstanbul Lodoslar Kenti, 2008, Fotoğraf Albümü

Kişisel Sergiler
İstanbul Lodoslar Kenti, 2010, Bursa
İstanbul İstanbul, 1998, İstanbul

Karma Sergiler
İnsan İnsanı Çeker, 2016, İstanbul
İstanbul Modern, 2013, Bahreyn
Dünden Sonra, 2012, İstanbul
Fotoğrafımızda Bugün, 2011, İstanbul
Berlin İstanbul, 2005, Berlin
Bu Şehir İstanbul, 2003, Washington
Enine Boyuna İstanbul, 2000, İstanbul
İstanbul, Farklı Bakışlar, 1999, Paris

Gösteriler
John Lennon, 2002
Güvercinler Çocuklar, 2000
Uçmak, 1998
Yolculuk, 1995
Sevgi Üzerine Bir Gösteri, 1993
Benim İstanbul’um, 1991