istanbul istanbul (1996 – 1998)

Kıtaların, uygarlıkların, farklı kültürlerin kesişme noktası İstanbul; eşsiz coğrafi yapısıyla, görkemli tarihiyle yüzyıllardır ona yönelmiş olan insanlara esin kaynağı olagelmiştir. Fotoğraf sanatının kısa tarihçesi içinde, İstanbul üzerine yapılmış olan fotoğraflar, en temel karakteristiği olarak kendi zamanlarını yansıtmaktadır.

Biz de günümüz İstanbul’unu konu edinmenin üzerimize düşen bir vazife olduğuna inandık. 1996-1998 yılları arasında yürüttüğümüz çalışmada İstanbul’a; onun çok kültürlü çok renkli yapısına bir tür paralellik olsun diye siyah/beyaz ve renkli fotoğraf malzemelerini bir arada kullanarak yaklaştık.

Fotoğrafla bir İstanbul gerçeği arayışı türlü üsluplarla olabileceği gibi, onu renklerden arınmış bir biçimde betimleyerek veya biçimlerin renk öğesini birincil olarak kullanarak, renk armonileri yaratmak şeklinde yapılabilirdi. Biz her iki yaklaşımı da kullandık ve ulaşmak istediğimiz sentez ile yaşadığımız İstanbul’u fotoğraf anlamında daha çok betimleyelim, daha çok duyalım ve paylaşalım istedik.

Açıkladığımız bu yaklaşıma uygun olarak, siyahtan beyaza tüm gri tonlarının ve mordan kırmızıya tüm renklerin İstanbul’unu fotoğraflamaya çalıştık.

Yusuf Darıyerli – Selim Güneş