istanbul city of the lodos winds

Istanbul City of the Lodos Winds (19th Bursa Photography Days, Şefik Bursalı Art Gallery, 2010.10.26)
In his photographs Selim works like he is on the theatre stage. In his art works you can see the urban decors which are already organized and steady by their own nature… Besides; broken glasses, inside view of the movie theaters, details of the stairs, reflections of the broken mirrors can be the leading actors in his compositions. All of these elements are the proof of strong and sensitive dynamics of his work…
Gültekin Çizgen

İstanbul Lodoslar Kenti (19. Bursa Fotoğraf Günleri, Şefik Bursalı Sanat Galerisi , 2010.10.26)
Selim fotoğraflarında, adeta epik bir tiyatro sahnesi gibi kendinden düzenli, durağan kent dekorlarını, kırık camları, sinema içlerini, merdiven girişi detaylarını, kırık ayna yansımalarını da konu yapabiliyor… Tüm bunlar onun fotoğrafçasının ne kadar güçlü ve duyarlı bir yapıda oluştuğunun göstergeleri…
Gültekin Çizgen