my istanbul

My Istanbul (Institut français Istanbul, 1992.04.15)
Istanbul images that existed yesterday… Today they are almost vanishing… These are the images which i want to see them in the future, indeed… Istanbul is a city of the photograph. I am an Istanbul photographer. I live in Istanbul. I feel responsible to Istanbul, to the history of Istanbul, to the future generation of my city. I have been constantly photographed the silhouette of Istanbul, voluted streets, houses, city ferries, seagulls, children and people… I will definitely continue to photograph them… Levent Karaoğlu composed the music; for the yearning of a different Istanbul which has full of seagull sounds, instead of traffic horns…
Selim Güneş

Benim İstanbul’um (Fransız Kültür Merkezi, 1992.04.15)
Dün var olan, bugün kaybolmaya yüz tutan ve gelecekte var olmasını istediğim İstanbul görüntüleri… İstanbul bir fotoğraf şehridir. Ben bir İstanbul fotoğrafçısıyım. İstanbul’da yaşıyorum. İstanbul’a, İstanbul’un varolan tarihine ve İstanbul’un gelecek nesillerine karşı sorumluluklarımın olduğuna inanıyorum. Hızla kaybolmaya devam eden İstanbul’un silüeti, kıvrımlı sokakları, evleri, şehir hatları vapurları, martıları, çocukları ve insanlarını fotoğrafladım ve fotoğraflamaya devam edeceğim… Martı çığlıklarının klakson seslerine baskın olduğu bir İstanbul özlemiyle gösteri müziğini Levent Karaoğlu besteledi.
Selim Güneş