istanbul istanbul

Istanbul Istanbul (14th Istanbul Photography Days, Taksim Art Gallery, 1998.11.18)
Istanbul has always been the intersection point of different cultures, civilizations and continents. Over the centuries, it has been a great inspiration for those who have slanted to it; with its unique geography and splendid history. In the short history of the photographic art; the images that has taken for Istanbul reflect the most basic characteristic of theirselves: Their times…

We have also believed that it is an important task to photograph today’s Istanbul. Works that we accomplished between the time period of 1996-1998; we used black/white and colored photographic elements together. We worked with this style thus, it could be a link to this multi-culturel and colorful structure of Istanbul.

The reality of Istanbul with photograph could be done in different languages. You could either have delineated it by purifying the colors in it or you could have used the color element as a priority and made color harmonies with it. We used both approaches and with this synthesis, we deeply wanted to share, listen, describe the Istanbul by the meaning of photography. With this approach, from black/white, purple/red to the each tones of grey; our purpose was to be able to photographed the “Istanbul of the colors.”
Yusuf Darıyerli – Selim Güneş

İstanbul İstanbul (14. İstanbul Fotoğraf Günleri, Taksim Sanat Galerisi, 1998.11.18)
Kıtaların, uygarlıkların, farklı kültürlerin kesişme noktası İstanbul; eşsiz coğrafi yapısıyla, görkemli tarihiyle yüzyıllardır ona yönelmiş olan insanlara esin kaynağı olagelmiştir. Fotoğraf sanatının kısa tarihçesi içinde, İstanbul üzerine yapılmış olan fotoğraflar, en temel karakteristiği olarak kendi zamanlarını yansıtmaktadır.

Biz de günümüz İstanbul’unu konu edinmenin üzerimize düşen bir vazife olduğuna inandık. 1996-1998 yılları arasında yürüttüğümüz çalışmada İstanbul’a; onun çok kültürlü çok renkli yapısına bir tür paralellik olsun diye siyah/beyaz ve renkli fotoğraf malzemelerini bir arada kullanarak yaklaştık.

Fotoğrafla bir İstanbul gerçeği arayışı türlü üsluplarla olabileceği gibi, onu renklerden arınmış bir biçimde betimleyerek veya biçimlerin renk öğesini birincil olarak kullanarak, renk armonileri yaratmak şeklinde yapılabilirdi. Biz her iki yaklaşımı da kullandık ve ulaşmak istediğimiz sentez ile yaşadığımız İstanbul’u fotoğraf anlamında daha çok betimleyelim, daha çok duyalım ve paylaşalım istedik. Açıkladığımız bu yaklaşıma uygun olarak, siyahtan beyaza tüm gri tonlarının ve mordan kırmızıya tüm renklerin İstanbul’unu fotoğraflamaya çalıştık.
Yusuf Darıyerli – Selim Güneş